Instrukcja Operacyjna Lądowiska Oborniki Słonawy

Pobierz pliki z dokumentami:

AKTUALNY INOP Z POPRAWKAMI PAŻP

Mapa obszaru lądowiska 1:10 000

Mapa do planu ratowniczego 1:10 000

Plan lądowiska w skali 1:5 000