Historia

Złotko

         Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze zainicjowało swoja działalność w roku 2000,dzięki gronu  pasjonatów latania wiedzionych na podniebne szlaki przez kol. Zdzisława Kowalczuka, obecnego prezesa.  Aby ziścić marzenia o lataniu oczywistym było, że postawiono na motolotniarstwo, dziedzinę lotnictwa,  która była realnie dostępna i oddająca  w pełni odczucia fizyczne a nade wszystko metafizyczne, których  doznaje się po oderwaniu od ziemi.
         W pierwszym roku działalności udało się ukończyć kurs pilotażu kilku pilotom-uczniom. W tym  również roku Stowarzyszenie zakupiło ze składek większości członków pierwszą motolotnię napędzaną  silnikiem poczciwego TRABANTA, w związku, z czym nadano jej wdzięczną nazwę TRABI.
           W ramach jej modernizacji  wyposażona została w profesjonalny silnik ROTAX i dzielnie służy  członkom Stowarzyszenia szlifującym umiejętności i będzie służyć jeszcze długo również tym, którzy  zapragną wstąpić do grona tych odważnych, przedsiębiorczych, „pozytywnie zakręconych” ludzi.
         Decyzję o ukonstytuowaniu się OSL podjęło Walne Zgromadzenie członków założycieli dnia 10  maja  2001 r. Od tego czasu Stowarzyszenie przeprowadziło już dwa razy Zawody Mikrolotów o Puchar  Ziemi Obornickiej, które niewątpliwie przyczyniły się do rozsławienia naszego regionu w światku nie tylko  lotniczym. Reprezentanci Stowarzyszenia zajmowali „pudło”( podium) na wielu prestiżowych imprezach o  randze krajowej, niejednokrotnie udowadniając „starym asom”, że nieznana im dotychczas Ziemia  Obornicka rodzi „drapieżne orły”.
        Członkowie Stowarzyszenia Lotniczego robią wiele na rzecz propagowania piękna sportu lotniczego,
dając również posmakować wrażeń „cywilom” zabieranym na podniebne loty widokowe. Mimo ogólnej
 mizerii finansowej trwają i wierzą, że szczytne cele jakie zawarli w Statucie Stowarzyszenia uda im się zrealizować i rozwijać dla dobra nas wszystkich.