Ważne terminy dla członków OSL

Termin Walnego Zgromadzenia – 14 marca godzina 17.(dla wszystkich członków OSL)

Termin KWT i BL – 21 marca godz. 17 (obowiązkowy dla pilotów)

Zarząd OSL