Skrzydła dla Ikara 2014

27 września na terenie lądowiska Słonawy po raz kolejny odbył się konkurs wiedzy lotniczej dla młodzieży „Skrzydła dla Ikara”. Frekwencja, humory oraz pogoda dopisały. 32 uczestników zmagało się z testem zawierającym 28 pytań, ale potrzebna była również wyobraźnia do narysowania ulepszonego modelu motolotni. 
Po teście nastąpił szybki kurs nawigacji, a po nim loty motolotnią, w trakcie którego należało odnaleźć określone wcześniej punkty. 
Nie zabrakło czasu na zabawę, ognisko i kiełbaski. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, a dziesięć osób, które uzyskały największą ilość punktów otrzymało nagrody rzeczowe z rąk Starosty Obornickiego Pana Adama Olejnika i prezesa OSL Zdzisława Kowalczuka. Młodzieży gratulujemy wiedzy i zapraszamy za rok. 
Oto lista laureatów:
1. Weronika Mantaj
2. Mateusz Keiegier
3. Sara Kaźmierczak
4. Bartłomiej Koryło
5. Filip Kaźmierczak
6. Maciej Bosacki
7. Barbara Kaźmierczak
8. Natalia Zielińska
9. Sebastian Kubiak
10. Kinga Palacz

IKAR2014_o