UWAGA !!! W związku z pracami, lądowanie możliwe po uzgodnieniu z zarządzającym lądowiskiem.

W związku z pracami, lądowanie możliwe po uzgodnieniu z zarządzającym lądowiskiem.

Prezes OSL:        Waldemar Królski       603 750 335

V-ce OSL:            Ryszard Jankowski      691 659 501

Skarbnik OSL:    Piotr Szymański          695 294 888